Oy Forssa Pilsner Fabrik Ab osakeanti

Kuva panimolaitteista

Osakasedut

 

kuva-pannusta.jpg

Osakas

1 – 9 osaketta (100 – 900 €)

  • -5 % osakashinnat myymälässä.

Innokas osakas

10 – 19 osaketta (1000 – 1900 €)

  • -10 % osakashinnat myymälässä.
  • Kutsu panimon tastingiin sekä mahdollisuus osallistua panimokierrokseen.

Reilu osakas

20 tai yli osaketta (2000 – )

  • -15 % osakashinnat myymälässä.
  • Kutsu panimon tastingiin sekä mahdollisuus osallistua panimokierrokseen.
  • Sisäänpääsy uusien oluiden lanseerausiltaan.
 

Olemme rakentamassa uutta panimoa, jonka juuret ovat syvällä forssalaisuudessa. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa elettiin aikaa, jolloin Forssan Uusikylä kasvoi ja kehittyi vauhdilla. Forssa-yhtiöllä meni hyvin, ja yritys laajensi jatkuvasti toimintaansa. Kutomon ja Kehräämön välinen kaupunginosa oli parissa vuosikymmenessä muuttunut palveluiden keskukseksi.

Käsityöläiskadun kulta-aikana kadulla oli nimensä mukaisesti paljon käsityöläisiä. Oy Forssa Pilsner Fabrik Ab tulee kunnioittamaan toiminnallaan kulta-ajan yrittäjiä ja kertomaan heidän tarinaansa nykypolville nimikko-oluiden muodossa. Olut ja tarinat kuuluvat yhteen, kuten laulun sanoissakin kerrotaan: ”Joka tuopista jälkiä pöytään jää. Ja ne montakin muistoa säilyttää.”

Panimo ja sen toiminta tulee limittymään osaksi yli satavuotiaan Antin Konditorian toimintaa, koska tilat tulevat sijaitsemaan samassa korttelissa. Tulevien tuotteiden ja niiden kehittämiseen tullaan suhtautumaan samalla tinkimättömällä asenteella, kuten tekivät kadun käsityöläiset aikoinaan.

Liiketoiminnan keskeinen tuote on olut. Tulevaisuudessa on odotetavissa myös tisleiden valmistaminen. Arvojamme ovat paikallisuus, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys. Tulevissa
tuotteissamme panostamme niiden laatuun ja makuihin.

Kuva panimon terassista

Tavoitteet vuosille 2022 – 2025

Ensimmäiset toimenpiteet ovat tuotantotilojen sekä uuden laitteiston käyttöönoton, tuotantoprosessien ja tuotteiden suunnittelu sekä valmistaminen. Vuonna 2024 pyritään aloittamaan varsinainen toiminta.

Ensimmäisenä toimintavuonna pyritään tuottamaan ja myymään olutta 10 000 –15 000 litraa. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden määrää asteittain. Tärkeimpiä myyntivaltteja ovat tulevien tuotteiden laatu ja maku. Myös panimon sijainti keskellä kaupunkia vanhalla puutaloalueella Uudessakylässä lisää panimon kiinnostavuutta. Tuotteita myydään ravintoloille, tapahtumiin, juhliin ja osa tuotannosta myydään panimolta. Alueen ravintolayrittäjiä ja tapahtumajärjestäjiä tullaan lähestymään. Aktiivista markkinointityötä tehdään myös jalkautumalla ravitsemusalan
yrityksiin ja järjestämällä heille mm. tasting-tilaisuuksia.

Miten annilla kerätty pääoma käytetään?

Koska liikkeelle lähdetään aivan alusta, tullaan pääoma käyttämään laitteiston hankintaan, työympäristön valmiiksi saattamiseen, tuotekehittelyyn sekä alun käyttöpääomaksi. Panimoon hankitaan automaattinen 500 l mäskäys- ja keittoastia sekä tarvittava määrä kypsytystankkeja, sekä myös muut tarvittavat pienlaitteet panimon tarpeisiin.

Myynnin edistäminen, markkinointi ja materiaalit

Aloittava panimo tarvitsee myös lisäresursseja myyntiin ja markkinointiin. Suunnitelmissa on vahvistaa myyntiä palkkaamalla uusi myyntihenkilö hoitamaan myyntejä mm. ravintolapuolelle ja erilaisiin tapahtumiin.

Tuotantoon tarvittavien materiaalien hankinnat

Suuremmat tilauserät ovat kustannustehokkaampia. Maltaiden, humalien jne. tuotantotarvikkeiden tilausmäärien vapaampi suunnittelu mahdollistaa kate-käyttöpääomarakenteen optimoinnin.

Kuva panimolaitteistosta

Merkintäohjeet

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan Oy Forssa Pilsner Fabrik Ab:n verkkosivujen kautta.

Maksa merkitty osakemäärä kokonaisuudessaan merkitsemisen yhteydessä. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Osakeannin ehdot

Oy Forssa Pilsner Fabrik Ab:n ylimääräinen yhtiökokous on 8.6.2024 päättänyt käynnistää osakeannin 905 osakkeelle, jotka jäivät merkitsemässä ensimäisessä annissa. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys määräävät, seuraavaa: Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa, A- ja B-osakkeet. Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä tuhat (1000) kpl A-sarjan osaketta ja 219 osakasta joilla on 1095 B -sarjan osaketta. Liikkeelle laitetaan osakeannissa enintään 905 B-sarjan osaketta 100 €/kpl. Annille ei on määritelty vähimmäismäärää, mutta yläraja on 905 osaketta.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi yleisölle.

Osakkeiden merkintähinta ja osakkeiden määrä

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 100 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on 2000 kappaletta. Annin toteutuessa kokonaan, yhtiön osakkeiden määrä on 1000 kappaletta A-osaketta ja 2000 kappaletta B-osakkeita.

Osakkeiden merkintäaika

Osakeanti alkaa 14.6.2024 ja päättyy 31.1.2025. Osakeanti päättyy aiemmin, jos kaikki merkittäväksi tarjotut 905 B-osaketta on merkitty ja maksettu. Ylimerkintätilanteessa merkinnät,
jotka järjestyksessään ylittävät annin enimmäismäärän, palautetaan. 

Osinko

B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet
huomioon ottaen.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni/osake. Osaketta rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke (kts. yhtiöjärjestys 8 §). Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Osakkaalla ei myöskään saa olla merkittävää asemaa tai hallituspaikkaa toisessa panimossa. Myöskään toinen panimo ei voi osakkeita lunastaa.

 

Piirroskuva panimosta

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaava virallinen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta.

Juomaedut

Juomista saatava hintaetu on henkilökohtainen. Alennus koskee vain tuotteita, jotka osakas itse
maksaa. Pienosakkaiden ja edunsaajien henkilöllisyys varmistetaan ostotapahtuman yhteydessä.

Osakastapahtuma

Oy Forssa Pilsner Fabrik Ab järjestää osakastapahtuman kerran vuodessa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään, kun toiminta on saatu käynnistettyä.

Panimokierros ja tutustuminen oluen valmistukseen

Vähintään 10 osaketta omistavat pienosakkaat voivat osallistua panimokierrokselle. Kierroksella tutustutaan oluen raaka-aineisiin, valmistusprosessiin sekä laitteisiin, joilla olutta valmistetaan.

Oman oluen valmistus

Panimomme tarjoaa omasta kaupallisesta oluesta haaveileville harrastajille turvallisen ja viranomaisten vaatimukset täyttävän mahdollisuuden. Valmistaja on vastuussa oluen myynnistä lupasäännösten mukaisesti. Valmistamme myös pieniä eriä esimerkiksi yritystilaisuuksiin
ja juhliin.

Yhtiöjärjestys 8 §

A-sarjan osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa toiselle siirtyvä B-sarjan osake. Ensisijainen lunastusoikeus on A-sarjan osakkeenomistajalla. Jos useampi A-sarjan osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastamisoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen
halukkaiden kesken heidän omistamien A-sarjan osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli
osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan A-sarjan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä
osakkeita. Mikäli A-sarjan osakkeenomistajat ja yhtiö eivät halua lunastaa B-sarjan osaketta, lunastusoikeus on B-sarjan osakkeenomistajilla. Jos useampi B-sarjan osakkeenomistaja haluaa
käyttää lunastamisoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamien B-sarjan osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan,
jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Merkitse osakkeitamme